OiRAsta tiedottaminen Ranskassa
29/03/2018 Syötä: Tapaustutkimukset 4 sivua

OiRAsta tiedottaminen Ranskassa

Keywords:HORECA, OiRA, Tieliikenne

Ranskassa käytettävillä OiRA-työkaluilla (jotka ovat Ranskan kansallisen työsuojelulaitoksen (INRS) kehittämiä) on onnistuttu saavuttamaan mikro- ja pk-yritykset sekä rohkaisemaan niitä suorittamaan riskinarviointeja. Tässä tapaustutkimuksessa esitetään yhteenveto tieliikennealalla ja ravintola-alalla toteutetuista toimista työsuojelua koskevien tietojen toimittamiseksi mikro- ja pk-yrityksille.

Yhteenvedossa annetaan taustatietoja kyseisistä aloista sekä kummankin työkalun taustalla olevista pääperiaatteista.

Siinä kuvataan myös, miten eri kumppanit ovat osallistuneet prosessiin, ja määritetään menestystekijät.

Lataukset
download

Lisäjulkaisut tästä aiheesta