OiRA monikansalliselle yritykselle
26/02/2020 Syötä: Tapaustutkimukset 3 sivua

OiRA monikansalliselle yritykselle

Keywords:OiRA

Tapaustutkimuksessa tarkastellaan, miten monikansallinen autonvalmistaja on mukauttanut EU-OSHAn OiRA-ohjelmistoa niin, että se tukee koko yrityksen kattavaa koordinoitua riskinarviointia. OiRA-ohjelmisto on alun perin kehitetty mikro- ja pienyrityksiä varten, mutta tämä esimerkki osoittaa sen monipuolisuuden. Tapaustutkimuksessa kuvataan yrityksen alkuvaiheessa kohtaamia haasteita, saavutettuja tuloksia ja ohjelmiston käyttöönottoon liittyviä mahdollisuuksia, kuten kustannussäästöjä, työntekijöiden osallistumisen edistämistä ja mahdollisuutta ottaa ohjelmisto käyttöön useilla kielillä. Tapaustutkimuksessa myös korostetaan, että yrityksen lähestymistapa OiRA-ohjelmiston räätälöintiin on siirrettävissä, mikä tarjoaa mahdollisuuksia muille monikansallisille yrityksille.

Lataa in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta