Työtä välittävän digitaalisen alustan kautta organisoidun etänä tehtävän ohjelmointityön työsuojeluriskit

Keywords:

Ohjelmoijat suorittavat esimerkiksi kirjoittamiseen ja testaukseen liittyviä tehtäviä. Niihin sisältyy runsaasti tietokoneen käyttöä edellyttävää työpöydän ääressä tehtävää työtä. He altistuvat työssään useille fyysisille ja psyykkisille työsuojeluriskeille. Nämä riskit kasvavat, kun työtä tehdään etänä.

Tässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan ohjelmointityötä, jota tarjotaan työtä välittävien digitaalisten alustojen kautta. Tutkimuksen kohteena ovat kyseisenlaisesta työstä alustatyöntekijöihin kohdistuvat työsuojeluriskit.

Siinä tarkastellaan myös, ehkäistäänkö ja hallitaanko tällaisia riskejä ja miten niitä ehkäistään ja hallitaan. Painotus on alustoilla toteutettavissa käytännöissä ja toimissa. Tapaustutkimuksessa on haastateltu työntekijöitä ja alustojen edustajia.

Lataa in: en | fi |