Tuki- ja liikuntaelinsairaudet terveydenhuoltoalalla
21/06/2020 Syötä: Muistiot 23 sivua

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet terveydenhuoltoalalla

Keywords:Campaign 2020-2022

Kasvava hoivataakka, rekrytointivaikeudet ja työvoiman ikääntyminen johtavat todennäköisesti siihen, että tuki- ja liikuntaelinsairauksista (TULE-sairauksista) tulee entistä kiperämpi työsuojeluongelma terveydenhuoltoalalla.

Tässä tausta-asiakirjassa tarkastellaan terveydenhuoltoalan työpaikoilla esiintyviä tuki- ja liikuntaelinsairauksia (TULE-sairauksia) koskevaa kirjallisuutta. Siinä esitetään yleiskatsaus TULE-sairauksiin ja niiden esiintyvyyteen terveydenhuoltoalalla, tarkastellaan riskitekijöitä ja pohditaan tehokkaita toimenpiteitä, joilla ehkäistään, vähennetään ja hallitaan TULE-sairauksia terveydenhuoltoalan työpaikoilla.

Download in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta