Työsuojelun hallinta työpaikoilla Euroopassa – Toisen Euroopan yrityksille tehdyn uusia ja kehittyviä riskejä koskevan kyselytutkimuksen (ESENER-2) havaintoja
15/02/2018 Syötä: Raportit 68 sivua

Työsuojelun hallinta työpaikoilla Euroopassa – Toisen Euroopan yrityksille tehdyn uusia ja kehittyviä riskejä koskevan kyselytutkimuksen (ESENER-2) havaintoja

Keywords:ESENER, Researchers

Raportissa kuvaillaan, miten johdon sitoutuneisuus ja työntekijöiden edustus työsuojelun hallinnassa voi merkittävästi lisätä yrityksen todennäköisyyttä ottaa käyttöön hyviä työsuojelukäytäntöjä.

Raportissa painotetaan myös, että mikro- ja pienyrityksiä on avustettava työsuojelun järjestämisessä EU:n vuosien 2014–2020 työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan strategiakehyksen ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti.

Organisaatioiden tähänastinen suuntaus keskittyä enemmän perinteisiin turvallisuusnäkökohtiin terveydellisten ja psykososiaalisten riskien sijasta tunnistettiin asiaksi, johon on puututtava erityisesti mikro- ja pienyrityksissä ja tietyillä aloilla.

Lataukset
download

Lisäjulkaisut tästä aiheesta