Tiedotteet: Teollisesti valmistetut nanomateriaalit työpaikoilla
03/10/2018 Syötä: Tiedotteet 8 sivua

Tiedotteet: Teollisesti valmistetut nanomateriaalit työpaikoilla

Keywords:Nanomateriaalit, Vaaralliset aineet, Vuosien 2018 - 2019 kampanja

Tässä tiedotteessa tehdään katsaus siihen, miten työpaikoilla pitäisi käsitellä teollisesti valmistettuja nanomateriaaleja. Nämä erittäin pieniä ainesosia sisältävät materiaalit voivat olla myrkyllisiä.

Tiedotteessa annetaan tietoa asiaankuuluvasta EU-lainsäädännöstä, tarkastellaan nanomateriaalien mahdollisia terveysvaikutuksia, annetaan työnantajille hyödyllisiä neuvoja siitä, miten työntekijöiden altistumista nanomateriaaleille voidaan ehkäistä tai minimoida ja kuvataan pääasialliset altistumisreitit (sisäänhengitys, ihokosketus tai nieleminen). STOP-periaatteen avulla voidaan ehkäistä tai vähentää nanomateriaaleille altistumista, ja tiedotteessa luetellaan käytännön toimenpiteitä, joita voidaan suorittaa tämän periaatteen mukaisesti.

Download in:BG | DA | DE | EN | ES | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Lisäjulkaisut tästä aiheesta