Torjunta-aineilla kaasutettujen konttien käsittely satamissa – terveysriskit ja ennaltaehkäisevät käytännöt
21/11/2018 Syötä: Muistiot 10 sivua

Torjunta-aineilla kaasutettujen konttien käsittely satamissa – terveysriskit ja ennaltaehkäisevät käytännöt

Keywords:Riskinarviointi, Työperäiset sairaudet, Vaaralliset aineet

Raportissa arvioidaan mahdollisia terveys- ja turvallisuusriskejä, joita aiheutuu torjunta-aineilla kaasutettujen konttien käsittelystä satamissa.

Raportissa tarkastellaan kansainvälistä lainsäädäntöä ja kirjallisuutta (tieteellisiä julkaisuja, ohjeita ja artikkeleita), kuvataan työterveys- ja työturvallisuusriskejä sekä annetaan käytännön esimerkkejä ehkäisevistä toimenpiteistä ja strategioista. Päätelmänä on, että tiedoissamme samoin kuin ennaltaehkäisyn käytännöissä on merkittäviä aukkoja. Ongelmaa on usein myös aliarvioitu, koska haitallisista terveysvaikutuksista kirjaamisessa on puutteita ja koska torjunta-aineilla kaasutetuissa konteissa on harvoin asianmukaiset merkinnät.

Raportissa suositellaan valvontatoimien asettamista etusijalle. Niitä ovat riskinarvioinnin tekeminen konteista ennen avaamista, satamiin saapuvien konttien rutiininomaiset seulontatarkastukset sekä toimenpiteet konttien merkitsemistä koskevien säädösten täytäntöönpanemiseksi.

Download in:BG | CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | SV

Lisäjulkaisut tästä aiheesta