Kaasutettujen konttien käsittely satamissa – terveysriskit ja ennalta ehkäisevät käytännöt
10/04/2018 Syötä: Raportit 54 sivua

Kaasutettujen konttien käsittely satamissa – terveysriskit ja ennalta ehkäisevät käytännöt

Keywords:Tapaturmien torjunta, Vaaralliset aineet, Liikenne

Raportissa arvioidaan mahdollisia työsuojeluriskejä, joita aiheutuu torjunta-aineilla kaasutettujen konttien käsittelystä satamissa.

Raportin laatijat arvioivat lainsäädäntöä, määrittävät riskejä ja kuvaavat käytännön esimerkkejä ennalta ehkäisevistä toimista ja strategioista. Raportissa todetaan, että tietämyksessämme on merkittäviä puutteita. Ongelmaa on myös aliarvioitu, koska terveysvaikutuksista ei ole pidetty kirjaa asianmukaisesti ja koska kaasutetut kontit on vain harvoin varustettu merkinnöillä.

Raportin laatijat suosittelevat valvontatoimien, kuten konttien riskinarviointien, asettamista etusijalle ennen niiden avaamista, satamiin saapuvien konttien rutiininomaisia seulontatarkastuksia sekä toimia konttien merkintöjä koskevien säädösten täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Download in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta