Saksa: IT-alan työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinten terveyden tukeminen ergonomian avulla

Keywords:

Suurin osa saksalaisen monikansallisen ohjelmistoyrityksen SAP SE:n työntekijöistä tekee istumatyötä, joka altistaa heidät ergonomiaan liittyville terveysongelmille. SAP SE laati laajan tietokannan, joka sisältää resursseja ja ohjeita ergonomian parantamiseksi ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi. Ohjeisiin sisältyvät myös neuvot työauton käyttämiseen ja asiakkaiden toimitiloissa työskentelyyn. Turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä aiheita, esimerkiksi ergonomiaa, käsitellään myös tiimipalavereissa, ja työntekijöillä on mahdollisuus saada myös fysioterapiaa.

Työntekijät ovat nykyisin tietoisempia ennaltaehkäisyn keinoista ja osallistuvat siihen aktiivisemmin. SAP SE on yksi 15. kertaa järjestettävän Terveellinen työ – hyvän käytännön palkinnot -kilpailun voittajista. Kilpailussa annetaan tunnustusta parhaista käytännöistä, joilla ehkäistään ja hallitaan työperäisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia.

Lataa in: de | en | nl |