Massadatan ja koneoppimisen tuleva asema terveys- ja turvallisuustarkastusten tehokkuudessa
15/05/2019 Syötä: Muistiot 6 sivua

Massadatan ja koneoppimisen tuleva asema terveys- ja turvallisuustarkastusten tehokkuudessa

Keywords:ICT/digitalisation

Tässä artikkelissa käsitellään sitä, miten työsuojelutarkastajat voisivat hyödyntää massadataa työsuojelutarkastusten kohteiden tehokkaassa valinnassa. Siinä selitetään, miten viranomaiset tällä hetkellä valitsevat tarkastuksen kohteet ja käyttävät digitaalisia työkaluja suuren riskin yritysten tunnistamiseen.

Artikkelissa tarkastellaan käytännön esimerkkejä asianomaisesta teknologiasta. Näitä ovat muun muassa Norjan työsuojeluviranomaisen kehittämä työkalu, jolla suuren riskin yritykset pystytään tunnistamaan suurella tarkkuudella.

Artikkelissa nimetään haasteita ja johtopäätöksenä todetaan, että teko- ja ihmisälyn yhdistelmä on todennäköisesti paras mahdollinen keino riskiperusteiseen kohdentamiseen.

Download in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta