You are here

Julkaisut
23/05/2002

Factsheet 23 - Työpaikkakiusaaminen

Factsheet 23 - Työpaikkakiusaaminen

Virasto laatii tiedotesarjaa työperäisen stressin ja joidenkin sen tärkeimpien aiheuttajien ehkäisemiseksi. Kiusaaminen liittyy usein työperäiseen stressiin. Tämä tiedote tarjoaa tietoa ja toimenpideehdotuksia niille, jotka haluavat ryhtyä käytännön toimiin työpaikkakiusaamisen estämiseksi. Loppuosassa kohdassa Lisätietoja on yksityiskohtaista tietoa viraston lähdemateriaalista, mukaan lukien tähän sarjaan kuuluvat muut tiedotteet. Työpaikkakiusaaminen on merkittävä ongelma työntekijöille Euroopassa. Siitä aiheutuu huomattavia kustannuksia sekä työntekijälle että organisaatiolle. Lisäksi kiusaamista tulee pitää epäeettisenä, alistavana käytöksenä ja siksi ei-hyväksyttävänä. Työpaikkakiusaamisen ehkäiseminen on yhtenä tavoitteena Euroopan komission tiedonannossa1, joka koskee uutta työterveyden ja –turvallisuuden strategiaa.

Tilaa paperiversioEU-kirjakauppa: Voit tilata tästä asiakirjasta painetun version
Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PT | SK | SL | SV