Factshhet 83 - Hyvät käytännöt nuoriin työntekijöihin kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi – yhteenveto raportista
23/09/2009 Syötä: Factsheet-tiedotteet 2 sivua

Factshhet 83 - Hyvät käytännöt nuoriin työntekijöihin kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi – yhteenveto raportista

Keywords:TTT ja nuoret, Riskinarviointi

Nuoret ovat monista syistä muita alttiimpia työtapaturmille. Heillä ei ole riittävästi kokemusta eikä henkistä kypsyyttä, eivätkä he tiedosta riskejä. Heillä ei ole tarvittavia taitoja tai koulutusta, eivätkä he ehkä myöskään tunne omia oikeuksiaan tai työnantajien velvollisuuksia työterveys- ja työturvallisuusasioissa. Nuoret eivät välttämättä halua tuoda julki ongelmiaan, ja he haluavat miellyttää uutta työnantajaansa. Heidät on näin ollen ohjattava turvallisiin ja asianmukaisiin työtehtäviin, joiden suorittamiseen heillä on tarvittavat taidot sekä henkinen ja fyysinen valmius. Lisäksi nuorille on annettava riittävä koulutus työtehtävään ja heidän työtään on valvottava asianmukaisesti.

Lataukset
download

Lisäjulkaisut tästä aiheesta