Factsheet 70 - Nuoret työntekijät – Tietoja ja lukuja. Työperäiset riskit ja niiden terveysvaikutukset
20/06/2007 Syötä: Factsheet-tiedotteet 2 sivua

Factsheet 70 - Nuoret työntekijät – Tietoja ja lukuja. Työperäiset riskit ja niiden terveysvaikutukset

Keywords:Tapaturmien torjunta, Vaaralliset aineet, Emerging risks, HORECA, Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, Työperäinen melu, TTT ja nuoret, Stressi ja psykososiaaliset riskit, Tilastot, Naiset ja TTT

Tässä tiedotteessa on yhteenveto nuorista työntekijöistä tehdystä raportista. Factsheetn tarkoituksena on selvittää vaaratekijöitä, joille nuoret työntekijät altistuvat työssä, sekä sitä, mitä seurauksia tällaisesta altistumisesta on lyhyellä ja pitkällä aikavälillä analysoimalla tilastoja ja tutkimuksia sekä ennaltaehkäisyyn liittyvien valikoitujen tapaustutkimusten avulla. Useille nuorten aloille ja ammateille on luonteenomaista suuri tapaturmariski ja altistuminen monille työpaikan vaaroille. Tarvitaankin kohdistettuja erityistoimenpiteitä sekä koulutuksessa että päivittäisissä työpaikkakäytännöissä. Tiedotteessa annetaan joitakin suosituksia.

Lataukset
download

Lisäjulkaisut tästä aiheesta