Factsheet 43 - Sukupuolen ottaminen mukaan riskinarviointiin
12/09/2003 Syötä: Factsheet-tiedotteet 2 sivua

Factsheet 43 - Sukupuolen ottaminen mukaan riskinarviointiin

Keywords:Naiset ja TTT

Tarvitaan jatkuvia ponnisteluja sekä naisten että miesten työolojen parantamiseksi. ”Sukupuolineutraalin” lähestymistavan omaksuminen riskinarvioinnissa ja ehkäisytoimissa voi kuitenkin johtaa naispuolisiin työntekijöihin kohdistuvien riskien aliarvioimiseen tai niiden kokonaan huomiotta jättämiseen. Työn vaaroja ajateltaessa mieleen tulevat ensi sijassa riskialttiilla työpaikalla, esimerkiksi rakennustyömaalla tai kalastusaluksella, työskentelevät miehet, eivät niinkään terveydenhuollossa, sosiaalialalla tai puhelinkeskusten kaltaisilla uudenmuotoisilla työpaikoilla työskentelevät naiset. Todellisten työolojen tarkka tutkiminen osoittaa, että sekä naisiin että miehiin voi kohdistua työpaikalla merkittäviä riskejä. Lisäksi naiset huomioon ottava töiden helpottaminen tekee töistä helpompia myös miehille. Sen vuoksi onkin tärkeää ottaa sukupuolta koskeva asiakohta mukaan työpaikkojen riskinarviointiin. Sukupuolikysymysten ”valtavirtaistaminen” osaksi riskien ehkäisemistä onkin tällä hetkellä yksi Euroopan yhteisön tavoitteista. Alla olevassa taulukossa on joitakin esimerkkejä naisvaltaisten alojen vaaratekijöistä ja riskeistä.

Download in:DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | IT | NL | PL | PT | SK | SV

Lisäjulkaisut tästä aiheesta