Factsheet 102 – Henkisen työkyvyn ylläpitäminen työpaikalla – Yhteenveto hyvien toimintatapojen raportista
07/06/2012 Syötä: Factsheet-tiedotteet 2 sivua

Factsheet 102 – Henkisen työkyvyn ylläpitäminen työpaikalla – Yhteenveto hyvien toimintatapojen raportista

Keywords:Stressi ja psykososiaaliset riskit, Terveyden edistäminen työpaikoilla

Tämä factsheet-tiedote sisältää yhteenvedon henkisen työkyvyn ylläpitämistä työpaikalla käsittelevästä raportista. Henkisen työkyvyn ylläpitämiseen sisältyvät kaikki toimet, jotka osaltaan vaikuttavat mielenterveyteen. Tärkeintä henkisen työkyvyn ylläpitämisessä on keskittyä mielenterveyttä ylläpitäviin ja vahvistaviin seikkoihin. On myös syytä korostaa, että ihanteellisesti toimivaan henkisen työkyvyn ylläpitämiseen täytyisi sisältyä sekä riskinhallintaa että terveyden edistämistä. Raportissa kerrotaan, miten henkisen työkyvyn ylläpitäminen voidaan yhdistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti lisäävään ja edistävään lähestymistapaan. Erityisen kiinnostavia ovat tapaustutkimukset, joissa esitellään luovuutta osoittavia ja innovatiivisia toimintatapoja.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Lisäjulkaisut tästä aiheesta