Tiivistelmä: Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention
13/10/2014 Syötä: Raportit 2 sivua

Tiivistelmä: Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

Keywords:Tapaturmien torjunta, ESENER, Stressi ja psykososiaaliset riskit, Tilastot, Naiset ja TTT, Työntekijöiden osallistuminen

Tämä tiivistelmä perustuu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) yhdessä julkaisemaan raporttiin. Siinä hyödynnetään kahden viraston toisiaan täydentävää työtä, joka näkyy niiden erilaisina tehtävinä. Raportissa tunnustetaan terveyden ja työn välisen suhteen monimutkaisuus ja esitetään vertailutietoja psykososiaalisten riskien esiintymisestä työntekijöillä ja tutkitaan näiden riskien ja terveyden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Siinä tarkastellaan myös, millaisia toimia organisaatioissa on toteutettu psykososiaalisiin riskeihin puuttumiseksi, ja kuvataan toimenpiteitä, joita yritykset voivat toteuttaa. Tiivistelmään sisältyy katsaus toimintatavoista kuudessa jäsenvaltiossa.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Lisäjulkaisut tästä aiheesta