Kattava yhteenveto – Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja psykososiaalisten riskitekijöiden yhteys

Keywords:

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairaudet) riskien vähentäminen työpaikalla on tavallisesti keskittynyt fyysisiin tekijöihin. Kuitenkin myös psykososiaalisilla tekijöillä on suuri vaikutus TULE-sairauksiin. Tällaisiin riskitekijöihin lukeutuvat muun muassa liiallinen työmäärä ja tuen puute työpaikalla. Psykososiaaliset riskit voivat osaltaan aiheuttaa ja pahentaa TULE-sairauksia, ja TULE-sairaudet voidaankin usein liittää psykososiaalisiin tekijöihin.

Terveellinen työ -kampanja on parhaillaan käynnissä, ja tässä kampanjan kannalta ajankohtaisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan psykososiaalisten riskitekijöiden ja TULE-sairauksien yhteydestä saatua näyttöä. Siinä annetaan suosituksia tehokkaista keinoista TULE-sairauksien ehkäisemiseksi sekä pohditaan sitä, kuinka työnantajat voivat auttaa TULE-sairauksista toipuvien työntekijöiden kuntoutumista ja työhön paluuta.

Lataa in: cs | de | el | en | es | fi | fr | hr | is | mt | pt |