Tiivistelmä: Työsuojeluympäristöt ja -järjestelyt mikro- ja pienyrityksissä EU:ssa – SESAME-hanke
13/06/2016 Syötä: Raportit 10 sivua

Tiivistelmä: Työsuojeluympäristöt ja -järjestelyt mikro- ja pienyrityksissä EU:ssa – SESAME-hanke

Keywords:ESENER, Microenterprises

Tässä julkaisussa on tiivistelmä raportista, jossa esitetään kriittinen yhteenveto mikro- ja pienyritysten työsuojelusta. Siinä tuodaan esille, että mikro- ja pienyrityksillä on huomattava merkitys taloudelle ja yleisesti koko yhteiskunnalle ja että mikro- ja pienyritysten työsuojelu aiheuttaa merkittävää ja perusteltua huolta. On merkittävää näyttöä siitä, että vakavien ja kuolemaan johtavien tapaturmien riski on mikro- ja pienyrityksissä suurempi kuin suuremmissa organisaatioissa. Raportissa käsitellään tämän ilmiön ensisijaisia syitä, mikro- ja pienyritysten resurssien rajallisuutta ja niiden asemaa taloudessa. Lopuksi raportissa tuodaan esille myös merkittäviä puutteita nykyisessä tietämyksessä. Puutteiden korjaaminen voisi auttaa parantamaan mikro- ja pienyritysten työsuojelujärjestelyjä.

Lataa in:CS | DA | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SV

Lisäjulkaisut tästä aiheesta