Uusista ja kehittyvistä riskeistä Euroopan yrityksille tehdyn toisen kyselytutkimuksen jälkiarviointi
01/03/2018 Syötä: Raportit 136 sivua

Uusista ja kehittyvistä riskeistä Euroopan yrityksille tehdyn toisen kyselytutkimuksen jälkiarviointi

Keywords:ESENER

Tässä raportissa esitellään toisen uusista ja kehittyvistä riskeistä Euroopan yrityksille tehdyn kyselytutkimuksen (ESENER-2) jälkiarvioinnin tulokset. Raportti täyttää velvoitteen arvioida EU-OSHAn suurimpia hankkeita resurssien asianmukaisen käytön osoittamiseksi.

Jälkiarvioinnissa käsitellään mm. tutkimussuunnitelmaa, kyselytutkimuksen toteutusta ja sen näkyvyyttä muun muassa yhdeksään arviointikriteeriin nähden.

Käytetyt menetelmät koostuvat aineistotutkimuksesta ja haastatteluista/kohderyhmistä, jotka käsittävät sidosryhmiä, EU-OSHAn henkilöstöä ja tutkijoita. Arviointi sisältää myös ESENER-3:n tutkimussuunnitelmaa, toteutusta sekä viestintästrategiaa koskevia suosituksia.

Download in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta