ErgoKita: esimerkki ergonomiaa parantavista toimenpiteistä opetusalalla
18/03/2020 Syötä: Tapaustutkimukset 14 sivua

ErgoKita: esimerkki ergonomiaa parantavista toimenpiteistä opetusalalla

Keywords:Campaign 2020-2022, Työntekijöiden osallistuminen, Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Tässä keskusteluasiakirjassa tarkastellaan ErgoKita-hanketta, jossa selvitettiin tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskitekijöitä lastentarhanopettajilla ja ergonomiaa parantavan toimenpiteen vaikutusta. Se aloitettiin työtä koskevilla fysiologisilla mittauksilla, joissa keskityttiin hankaliin asentoihin, kuten istumiseen ja nostamiseen. Hankkeessa tarjottiin myös käyttöön ergonomisia välineitä.

Työntekijöiden terveyttä edistettiin kalusteilla, jotka oli suunniteltu aikuisten eikä vain lasten käyttöön. Työntekijöiden osallistuminen päätöksentekoon edisti hyväksyntää ja lisäsi tietoisuutta, mikä muutti käyttäytymistä työssä ja työn ulkopuolella. Osallistavaa ergonomista lähestymistapaa on sovellettu onnistuneesti monilla aloilla, ja toimenpide on siirrettävissä muihin päiväkoteihin ja maihin.

Download in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta