Työperäisestä stressistä ja psykososiaalista riskeistä aiheutuvien kustannusten laskeminen
27/06/2014 Syötä: Kirjallisuuskatsaukset 42 sivua

Työperäisestä stressistä ja psykososiaalista riskeistä aiheutuvien kustannusten laskeminen

Keywords:Kehittymässä olevat riskit, Stressi ja psykososiaaliset riskit, Terveyden edistäminen työpaikoilla

Työperäinen stressi tulee kalliiksi. Stressin ja psykososiaalisten riskien torjumista saatetaan pitää liian kalliina, vaikka sen laiminlyönti maksaa vielä enemmän. Stressi heikentää suorituskykyä ja johtaa työstä poissaoloon. Pitkittyneenä se voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Kaikki nämä stressin seuraukset tulevat kalliiksi. Tässä raportissa on yhteenveto tutkimuksista, jotka koskevat työperäisen stressin ja psykososiaalisten riskien aiheuttamien kustannusten laskemista. Yksityishenkilöille aiheutuu kustannuksia pääasiassa terveyden heikentymisestä, tulojen vähenemisestä ja elämänlaadun huononemisesta. Organisaatioille aiheutuu kustannuksia toistuvista poissaloista, sairaana työskentelystä, tuottavuuden heikentymisestä tai työntekijöiden suuresta vaihtuvuudesta. Terveydenhoitokustannukset ja yritysten tuloksen heikentyminen vaikuttavat viime kädessä kansantalouteen ja koko yhteiskuntaan.

Download in:CS | DA | EL | EN | ES | FI | FR | IS | IT | LV | MT | NL | PT

Lisäjulkaisut tästä aiheesta