Artificial intelligence for worker management: risks and opportunities

Tekoäly henkilöstöjohtamisessa – riskit ja mahdollisuudet

Keywords:

Tässä toimintapoliittisessa selonteossa esitetään tärkeimmät tulokset tutkimuksesta, jossa tarkastellaan tekoälyyn perustuvaan henkilöstöjohtamiseen liittyviä työturvallisuus- ja työterveysriskejä ja sen mahdollisuuksia.

Riskejä ovat työn hallinnan menettäminen, epäinhimillisyys ja syrjintä sekä avoimuuden puute ja valtasuhteiden epäsymmetria. Mahdollisuuksia tarjoutuu muun muassa riskien seurantaan, työpisteiden ja työrutiinien räätälöimiseen sekä terveellisten ja turvallisten työpaikkojen ja työympäristöjen suunnitteluun.

Selonteossa annetaan suosituksia tekoälypohjaisen henkilöstöjohtamisen riskien torjumiseen työpaikoilla.

Lataa in: cs | de | en | es | et | fr |