Tekoäly, kehittynyt robotiikka ja työtehtävien automatisointi: luokitukset, toimintalinjat ja strategiat Euroopassa

Keywords:

Tekoäly ja robotiikkajärjestelmät muuttavat työpaikkoja jatkuvasti. Keskustelua niiden vaikutuksesta työterveyteen ja -turvallisuuteen käydään enenevässä määrin.

Työtehtävien automatisointiin käytettävät tekoälypohjaiset järjestelmät ja kehittynyt robotiikka asettavat työsuojelulle haasteita mutta antavat myös mahdollisuuksia sekä tuovat mukanaan täysin uusia riskejä ja hyötyjä.

On tärkeää, että tekoälypohjaisista ja järjestelmistä ja kehittyneestä robotiikasta laaditaan määritelmät ja saavutetaan yhteisymmärrys, jotka kaikki sidosryhmät voivat hyväksyä. 

Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa esitellään työelämän käyttötarkoituksia ja työsuojelua koskeva luokitusjärjestelmä, joka perustuu tehtäväkohtaiseen lähestymistapaan. Se toimii perustana tuleville pyrkimyksille jäsentää ja arvioida tekoälypohjaisiin järjestelmiin, kehittyneeseen robotiikkaan ja tehtävien automatisointiin liittyviä työsuojelun mahdollisuuksia ja haasteita. 

Toimintapoliittisessa katsauksessa esitetään myös yleiskatsaus toimintalinjoista ja strategioista, jotka koskevat tehtävien automatisointia tekoälypohjaisten järjestelmien ja edistyneen robotiikan avulla. 

Lataa in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |