Vuosikertomus 2014 – Tiivistelmä
14/06/2016 Syötä: Vuosikertomukset ja muut viraston julkaisut 9 sivua

Vuosikertomus 2014 – Tiivistelmä

Keywords:Virasto

Vuoden 2015 vuosikertomuksen tiivistelmässä esitetään lyhyt vuosikatsaus, johon sisältyvät kaikki toiminnan kohokohdat. Niihin lukeutuvat uusista ja kehittyvistä riskeistä Euroopan yrityksille tehtävän kyselytutkimuksen toisen kierroksen (ESNER-2) ensimmäiset tulokset; ikääntyviä työntekijöitä koskevan pilottihankkeen "Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille" tärkeimmät tulokset; EU-OSHAn vuorovaikutteiseen riskinarvioinnin verkkotyökaluun (OiRA) liittyvän hankkeen menestyminen sekä Terveellinen työ -huippukokous, jossa juhlittiin vuosien 2014–2015 Terveellinen työ – stressi hallinnassa! -kampanjan saavutuksia.

Lataukset
download

Lisäjulkaisut tästä aiheesta