Analyysi väestön ja työvoiman ikääntymistä koskevista EU:n ja jäsenvaltioiden toimintalinjoista, strategioista ja ohjelmista – Tietolehtinen

Keywords:

Tämä on lyhyt tiivistelmä EU-OSHAn analyysistä, joka koskee EU:ssa ja jäsenvaltioissa toteutettuja toimintalinjoja ja toimia Euroopan väestön ikääntymisestä aiheutuviin ongelmiin puuttumiseksi. Siinä esitellään lyhyesti tekijät, jotka vaikuttavat toimintalinjojen kehittymiseen ja päättäjien haasteisiin, kun työuraa pidennetään ja iäkkäiden työntekijöiden työllistyvyyttä lisätään. Siinä tarkastellaan myös ylikansallisen ja kansallisen tason vaikutusta toimintalinjojen kehittämiseen ja tilannetta maittain sekä pohditaan EU:n nykyistä oikeudellista ja poliittista kehystä. Lisäksi tuodaan esille näkemyksiä toimintalinjojen tulevasta kehityksestä.

Lataain: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sv |