Analyysi väestön ja työvoiman ikääntymistä koskevista EU:n ja jäsenvaltioiden toimintalinjoista, strategioista ja ohjelmista – Tiivistelmä
11/10/2016 Syötä: Raportit 9 sivua

Analyysi väestön ja työvoiman ikääntymistä koskevista EU:n ja jäsenvaltioiden toimintalinjoista, strategioista ja ohjelmista – Tiivistelmä

Keywords:Ikääntyminen ja TTT, Campaign 2016-2017

Tässä tiivistelmässä annetaan keskeistä tietoa EU-OSHAn analyysistä, joka koskee toimintalinjoja ja toimia EU:ssa ja jäsenvaltioissa Euroopan väestön ikääntymisestä aiheutuviin ongelmiin puuttumiseksi. Siinä esitellään lyhyesti tekijät, jotka vaikuttavat toimintalinjojen kehittymiseen ja päättäjien haasteisiin, kun työuraa pyritään pidentämään ja iäkkäiden työntekijöiden työllistyvyyttä lisäämään. Siinä tarkastellaan myös ylikansallisen ja kansallisen tason vaikutusta toimintalinjojen kehittämiseen, esitellään lyhyesti maakohtaiset tilanteet ja pohditaan EU:n nykyistä oikeudellista ja poliittista kehystä. Lisäksi tuodaan esille näkemyksiä toimintalinjojen tulevasta kehityksestä.

Download in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta