Työsuojelun valmius- ja valvontajärjestelmät SUVA, Sveitsi
17/12/2018 Syötä: Muistiot 8 sivua

Työsuojelun valmius- ja valvontajärjestelmät SUVA, Sveitsi

Keywords:Alert and sentinel systems

Tämä artikkeli kuuluu viiden selvityksen sarjaan, jossa käsitellään uusien työperäisten sairauksien havaitsemista, seurantaa ja ehkäisemistä koskevia työsuojelun valmius- ja valvontamenetelmiä. Tämä artikkeli koskee SUVA-järjestelmää Sveitsissä.

Tässä korvauksiin perustuvassa järjestelmässä käytetään ”avoimen luettelon” toimintamallia. Siinä voidaan raportoida myös sellaisista työperäisistä sairauksista, jotka eivät kuulu ammattitaudeista määritettyyn luetteloon.

Lue, miten SUVA-järjestelmällä voidaan varoittaa uusista ja kehittyvistä työperäisistä sairauksista. Lue lisää järjestelmän vahvuuksista, muun muassa raportointiprosessin standardoinnista, yritysten, lääkärien ja SUVA-järjestelmän välisestä viestinnästä ja vahvasta yhteydestä työpaikalla toteutettavaan ennaltaehkäisyyn.

Download in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta