Kehittynyt robotiikka ja automaatio: mistä siinä on kyse ja miten se vaikuttaa työntekijöihin?

Keywords:
Kehittyneen robotiikan käyttöönotto työpaikoilla muuttaa selvästi työympäristön rakennetta. Samalla kun erilaisten työtehtävien automatisointi hyödyttää työsuojelua ja tuo siihen lisää mahdollisuuksia, siihen liittyy myös riskejä.
Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa esitellään eri työtehtävissä ja toimialoilla henkilöihin (kognitiiviset ja fyysiset tehtävät) ja tavoitteisiin liittyviä tehtäviä, joihin robottijärjestelmäautomaatio vaikuttaa eniten. Siinä on myös esimerkkejä eri työympäristöihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä.
Toimintapoliittisen katsauksen päätelmissä suositellaan, että työnantajat ottavat vastuun automaation mahdollisten hyötyjen ja riskien arvioinnista ja pitävät työntekijät aktiivisesti mukana robottijärjestelmien mukauttamisessa uudelleen- ja täydennyskoulutuksen avulla.
Lataa in: cs | en | lt | pt |