Kehittynyt robotiikka ja automaatio: keskeisiä huomioita inhimillisestä vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta

Keywords:

Kun työpaikkojen kehittyneistä robottijärjestelmistä tulee entistä itsenäisempiä, ihmisen ja robotin välinen yhteys muuttuu teknologian hyödyntämisestä vuorovaikutukseksi teknologian kanssa. Tämän vuorovaikutuksen laatu voi merkitä työsuojelulle sekä mahdollisuuksia että riskejä. Siksi huomioon on otettava robotiikkajärjestelmille ominainen toimintatapa.

Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa tarkastellaan ihmisen kaltaisen robotiikan suunnittelua, vuorovaikutussuunnittelun periaatteita sekä ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen avoimuuden merkitystä työsuojelulle. Siinä painotetaan myös luotettavuutta ihmisen ja robotin vuorovaikutuksessa sekä siihen vaikuttavia tekijöitä.

Toimintapoliittinen katsaus päättyy suositukseen keskeisistä huomioon otettavista asioista robottijärjestelmien suunnittelussa, jotta päästään onnistuneeseen lopputulokseen, jossa otetaan huomioon sekä työsuojelu että automaatioon vauhdittama suorituskyky.

Lataa in: en | fi | it |