Työsuojelu- ja sosiaaliturvaviranomaisten toimet työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi alustatyössä

Keywords:

Digitaalinen alustatyö tuo haasteita työlainsäädännölle ja työsuojelulainsäädännölle sekä niiden noudattamisen valvonnalle ja täytäntöönpanolle. Tämä vaikuttaa työsuojelu- ja sosiaaliturvaviranomaisten työhön sekä alustatyöntekijöihin heidän asemansa ja työolojensa osalta.

Tässä tapaustutkimuksessa esitetään näkemyksiä työsuojelu- ja sosiaaliturvaviranomaisten rooleista ja toimista digitaaliseen alustatyöhön liittyvän työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Tapaustutkimuksessa paneudutaan aloitteisiin, joita Belgian, Espanjan ja Puolan viranomaiset ovat toteuttaneet, ja kuvataan ongelmia, joita viranomaiset havaitsivat. Lisäksi tässä raportissa esitellään strategioita, joita ongelmien ratkaisemiseen on kehitetty.

Siinä käsitellään myös vaikutuksia politiikkaan ja korostetaan keskeisiin ongelmiin liittyviä, edelleen ratkaisematta olevia seikkoja, kuten alustatyöntekijöiden epäselvää asemaa. Yhteensovitettujen toimien tärkeys, tiedottaminen sekä viranomaisten valmiuksien lisääminen ja koulutus ovat esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joita jäsenvaltiot voivat hyödyntää.

Lataa in: en | fr | sl |