You are here

Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelystä virastossa vastaa

viestintä- ja pr-toimintayksikön päällikkö Andrew Smith

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on luoda käyttäjätili. Antamasi sähköpostiosoite ja nimi tallennetaan EU:n alueella sijaitseville viraston palvelimille.

 

Käsiteltävien tietojen tyyppi

Etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

 

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94, annettu 18. heinäkuuta 1994, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta, ja sen myöhemmät muutokset.

 

Henkilötietojen käsittelyn laillisuus

Henkilötietojen käsittelyn perustana on yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 8. joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (jäljempänä asetus (EY) N:o 45/2001).

 

Tietojen vastaanottajat

Lupa henkilötietojen käyttöön myönnetään paitsi kumppanille itselleen, myös seuraaville henkilöille heidän asemansa ja tehtäviensä perusteella (tiedonsaantitarpeen periaate):

  • asianmukaisesti nimitetty EU-OSHAn henkilökunta
  • viraston palvelinta hoitava ja ylläpitävä ulkopuolinen palveluntarjoaja
  • oikeudellinen yksikkö, virkamiestuomioistuin, Euroopan tietosuojavaltuutettu, Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF), Euroopan oikeusasiamies, tilintarkastustuomioistuin ja sisäinen tarkastus tarvittaessa.

Sisäänkirjautuminen on sallittu vain yhteistyökumppaneille, alihankkijoille ja viraston työntekijöille yksinomaan verkkosivustolla työskentelyä varten.

Kaikkien edellä mainittujen vastaanottajien on noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001. EU-OSHA ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille eikä kaupalliseen suoramarkkinointiin.

 

Evästeet

EU-OSHAn verkkosivustolla ei kerätä tilastoja sisäänkirjatuneista käyttäjistä. Sillä käytetään kuitenkin väliaikaisia istuntoevästeitä aina, kun sivustolla käydään. Ne poistetaan, kun suljet istunnon selaimeltasi. Evästeitä voidaan käyttää myös käyttäjäasetusten tallentamiseen sisäänkirjautumisen yhteydessä. Käyttäjän ei seuraavalla kerralla tarvitse kirjoittaa käyttäjänimeä (tai vaihtoehtoisesti salasanaa). Käyttäjäasetukset tallentuvat enintään 30 päivän ajaksi. Voit poistaa evästeet käytön jälkeen, jos käytät yhteiskäytössä olevaa tietokonetta etkä halua antaa käyttäjänimeäsi koneen seuraaville käyttäjille. (Tyhjennä tässä tapauksessa myös selaimen välimuisti.) Evästeet eivät sisällä henkilötietoja, eikä niiden avulla voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

Tällä verkkosivustolla käytetään Piwikiä, kävijäseurantaohjelmistoa, jota hoidetaan kokonaan Euroopan unionissa sijaitsevilla viraston palvelimilla. Matomo tallentaa evästeet tietokoneellesi, mutta henkilötietoja ei kerätä. Matomo pystyy tunnistamaan istuntosi anonyymin tunnuksen avulla. Tunnus on merkityksetön kaikille muille, eikä sitä voi käyttää yksittäisen käyttäjän tunnistamiseen.

Jos et halua EU-OSHAn seuraavan toimiasi Piwikin avulla, voit kieltää Piwikin käytön napsauttamalla jäljempänä olevaa kenttää.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus saada, oikaista ja suojata itseään koskevat tiedot (jos ne ovat virheelliset), pyytää niiden poistamista ja vastustaa niiden käsittelyä asetuksen (EY) N:o 45/2011 13, 14, 15, 16 ja 18 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Jos haluat esittää kysymyksiä tai valittaa henkilötietojesi keräämisestä, käsittelystä tai käytöstä, ota meihin yhteyttä käyttämällä osoitetta information@osha.europa.eu ja kirjoita aiheeksi tietosuoja ”data protection”.

Tietojen säilytysaika

Virasto säilyttää tiedot anonyymien tilastoselvitysten laatimisen edellyttämän ajan.

Turvallisuustoimenpiteet

Käytämme asianmukaisia turvallisuustoimenpiteitä tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä tai luvattomalta muuttamiselta, paljastamiselta tai poistamiselta. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa tietojen keruu-, varastointi- ja käsittelykäytäntöjen ja turvallisuustoimenpiteiden sisäiset tarkastukset, ja ne sisältävät viestinnän asianmukaisen salaamisen ja fyysiset turvallisuustoimenpiteet, joilla estetään luvaton pääsy järjestelmiin, joissa henkilötietoja säilytetään.

Tietojensaantia koskeva pyyntö

Rekisteröidyt voivat pyytää lisätietoja heitä koskevien henkilötietojen käsittelystä EU-OSHAn tietosuojavastaavalta osoitteesta dpo@osha.europa.eu.

Asian saattaminen Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Rekisteröidyillä on oikeus saattaa asia Euroopan tietosuojavaltuutetun: http://www.edps.europa.eu käsiteltäväksi, jos he katsovat, ettei tietojen käsittely ole asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaista.