Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Siirry sisältöön. Hae UKK Ohjeita Virastosta

European Agency for Safety and Health at Work

Additional translations makedonia
Viraston verkosto
Loading
Sijainti: Pääsivu Kansalliset koordinointikeskukset Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston Makedonian-koordinointikeskus

Työturvallisuus- ja työterveysasiat kuuluvat Makedonian tasavallassa Valtiollisen työtarkastusviraston alaisuuteen, joka puolestaan on Työvoima- ja sosiaalipoliittisen ministeriön osa.

Työvoima- ja sosiaalipoliittiseen ministeriöön kiinteänä osana kuuluvana elimenä valtion työtarkastusvirasto valvoo omien tarkastajiensa suorittaman taskastusvalvonnan avulla seuraavien lakien täytäntöönpanoa: työsuhdelaki, työturvallisuus- ja työterveyslaki, työtarkastuslaki, julkisen alan virkamiehiä koskeva laki, työllisyyttä ja työttömyysturvaa koskeva laki, tilapäistöitä välittäviä toimistoja koskeva laki, vammaisten työntekijöiden työllistämistä koskeva laki, ulkomaalaisten työhönottoa koskeva laki, vapaaehtoistyötä koskeva laki, opetusalaa koskevat lait, kaupan alaa koskeva laki, tupakoinnilta suojautumista koskeva laki, työehtosopimusneuvotteluja koskeva laki, työehtosopimuksia koskeva laki, työturvallisuus- ja työterveysalan kunnallisäännöt sekä muut asaetukset (ks. tästä)

Työturvallisuus- ja työterveysasiat muodostavat monialaisen kokonaisuuden, joka koostuu suuresta määrästä työtä ja työprosesseja koskevia asetuksia. Kokonaisuudessaan turvallisten työolojen luomiseen tähtäävät toimenpiteet, normit ja standardit muodostavat Makedonian tasavallassa perustuslaillisen kategorian. Lainsäädännössä työturvallisuus- ja työterveysasiat on järjestetty osana työn ja työprosessien organisaatiota. Tämän seurauksena jokainen työntekijä on vakuutettu, mikä on sopusoinnussa jokaisen työntekijän suojelua työssä koskevan perustuslaillisen periaatteen kanssa. “Työturvallisuuden ja työterveyden” nimellä tunnettava monitahoinen asiakokonaisuus ei tarkoita työntekijän suojelemista vain fyysisiltä loukkaantumisilta tai ammattitaudeilta, vaan se tarkoittaa myös hänen psykososiaalisen (moraalisen) persoonallisuutensa suojelemista. Tämä monitahoinen asiakokonaisuus on käymässä yhä merkityksellisemmäksi.

Kansallisten koordinointikeskusten yhteystiedot

Viraston lähteet
Julkaisut Riskienseurantakeskus
Riskinarviointivälineet Tapaustutkimukset
Hyödyllisiä linkkejä Tiedon tarjoajat