Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Siirry sisältöön. Hae UKK Ohjeita Virastosta

European Agency for Safety and Health at Work

Valitse kieli:

Viraston verkosto
Loading
Sijainti: Pääsivu

Suomi

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Suomen koordinointikeskus

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työsuojelun valvonnasta, kehittämisestä ja lainsäädännön laatimisesta. Ministeriö toimii tiiviissä yhteistyössä mm. työ- ja elinkeinoministeriön, opetusministeriön, sisäasianministeriön, ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä eri ammattiviranomaisten kanssa asioissa, joilla on liittymäkohtia työsuojeluun.

Työsuojelun vastuualueet (Aluehallintovirastossa) valvovat työsuojelulainsäädännön noudattamista. Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla perustuu työsuojelun valvontaa koskevaan lakiin ja asiaa koskeviin työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työsuojelun yhteistoiminnassa työntekijöitä. Työnantajan edustajana on työsuojelupäällikkö, jollei työnantaja itse hoida työsuojelun yhteistoimintaan kuuluvia tehtäviä.

Eurooppalainen verkosto koostuu kussakin jäsenmaassa nimetyistä kansallisista koordinaatiokeskuksista (Focal Points). Suomen kansallinen Focal Point koordinoi ja johtaa työterveys- ja työturvallisuusyhteistyötä Suomessa.

Työsuojelutietopankki

Aluehallintovirasto/ Työsuojelu

Kansallisten koordinointikeskusten yhteystiedot

Viraston lähteet
Julkaisut Riskienseurantakeskus
Riskinarviointivälineet Tapaustutkimukset
Hyödyllisiä linkkejä Tiedon tarjoajat