Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Siirry sisältöön. Hae UKK Ohjeita Virastosta

European Agency for Safety and Health at Work

Additional translations albania
Viraston verkosto
Loading
Sijainti: Pääsivu Kansalliset koordinointikeskukset Albania

Albania

Albanian kansallisen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän toiminta

Kesäkuussa 2006 allekirjoitetun vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (SAA) myötä Albaniasta tuli osa vakautus- ja assosiaatioprosessia. Näissä puitteissa on saavutettu suurta edistystä työterveys- ja työturvallisuusasioissa.

Hallitus valmisteli ja parlamentti hyväksyi kansallisen työterveys- ja työturvallisuusstrategian. Hallitus on myös valmistellut työterveys- ja työturvallisuuslain, jonka odotetaan saavan parlamentin hyväksynnän. Työterveyden ja työturvallisuuden alalla toimivien laitosten koordinointia on lisätty ja yhteiskunnallista keskustelua on vahvistettu.

Albanian mukanaolo Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) verkostossa ja viraston tuki kansalliselle koordinointikeskukselle ovat erittäin tärkeitä kansallisen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän toimivuudelle. Kansallisella koordinointikeskuksella on neljä strategista roolia: kansallisen verkoston organisointi, osallistuminen viraston neuvoa antaviin menettelyihin, kansallisen koordinointikeskuksen verkkosivuston hallinta sekä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikkoon liittyvän kampanjan järjestäminen.

Kansallisten koordinointikeskusten yhteystiedot

Viraston lähteet
Julkaisut Riskienseurantakeskus
Riskinarviointivälineet Tapaustutkimukset
Hyödyllisiä linkkejä Tiedon tarjoajat