Kohokohtia

EU:n 42,8 miljoonasta työikäisestä toimintarajoitteisesta henkilöstä vain noin puolet on tällä hetkellä työssä. Työpaikoilla on ratkaisevan tärkeää edistää hyvää terveyttä ja tukea toimintarajoitteisten henkilöiden pääsyä työmarkkinoille tai työmarkkinoille paluuta sekä pysymistä työelämässä. Euroopan komission vammaisten henkilöiden työllisyyspaketilla pyritään varmistamaan...

Valmistaudu tapaamaan Digiajan turvallinen ja terveellinen työ -kampanjan ensimmäisen aallon kumppanit! Nämä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatiot työskentelevät aktiivisesti sen hyväksi, että ihmiset tuodaan työpaikan digitalisaation keskiöön, ja varmistavat, että tämä viesti tavoittaa Euroopan kaikki kolkat. Voisiko sinun organisaatiosi soveltua...

Uudessa Napo-elokuvassa tarkastellaan tulipalo- ja räjähdysriskejä työpaikalla sekä riskien vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Palon alkamiseen tai räjähdyksen syntymiseen, tarvitaan kolme elementtiä: syttyvä aine (polttoaine), ilma (happi) ja sytytyslähde (lämpö). Perustavanlaatuinen kysymys riskinhallinnassa on perinpohjaisen riskinarvioinnin tarve Liity Napon, pomon...

EU-OSHA on tehnyt kyselytutkimuksen työntekijöiden altistuksesta syövän riskitekijöille Euroopassa. Tutkimuksen tarkoituksena on auttaa torjumaan työperäistä syöpää. Tavoitteena on tunnistaa aiempaa paremmin työpaikan riskitekijät, jotka voivat johtaa sairauteen, ja tarjota ajantasaista ja kattavaa tietoa, jota voidaan käyttää ennaltaehkäisyyn, tietoisuuden lisäämiseen ja...

Kuljetus- ja varastointiala on hyvin monipuolinen, ja siihen kuuluu monia erilaisia rooleja, esimerkiksi kuljettajien ja varastonhoitajien tehtäviä. Alalla on EU:ssa yli 10 miljoonaa työntekijää, joten kohdennettu lähestymistapa työturvallisuuteen ja työterveyteen on ratkaisevan tärkeä. EU-OSHA on julkaissut raportin Kuljetus- ja varastointipalvelut – tulokset Euroopan...

In response to the shifting landscape of work brought about by the COVID-19 pandemic, three recent EU-OSHA publications put the spotlight on remote work, including: a report on the evolving regulation of telework in Europe and its effects on workers’ wellbeing and health; a discussion paper on the emergence of hybrid work models as a new arrangement prompting changes on...

Yhteistyössä kansallisten yhteyspisteidemme kanssa järjestettävässä Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot -kilpailussa palkitaan kaikentyyppisiä organisaatioita eri puolilta Eurooppaa niiden innovatiivisista lähestymistavoista työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvien käytäntöjen tulisi aktiivisesti ehkäistä digiteknologian käyttöönottoon liittyviä työterveys- ja...

Mercedes Moncada Rodríguezin ohjaama Hormigas perplejas (perplexed Ants) kertoo pienellä Etelä-Espanjan alueella laivoja ja lentokoneita kokoavien miesten ja naisten tarinan heille elinkeinon tarjoavan alan romahtaessa. Tuotantotapojen muutosten vaikutuksia 2000-luvulla kuvaava elokuva voitti vuoden 2023 Terveellinen työ -elokuvapalkinnon parhaana työelämään liittyvänä...

Tänään käynnistettiin virallisesti uusi Terveellinen työ -kampanja ” Terveellinen ja turvallinen työ digiaikana ”. Työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komission jäsen Nicolas Schmit puhuu Euroopan digitaalinen vuosikymmen -politiikka-ohjelman mukaisesti kestävän ja taloudellisesti menestyksekkään digitaalisen siirtymän puolesta. Hänen rinnallaan kampanjaa...

Meneillään olevaan Euroopan osaamisen teemavuoteen liittyvä Euroopan ammattitaitoviikko järjestetään 23.–27. lokakuuta 2023. Ammattitaitoviikon tarkoituksena on edistää ammatillista koulutusta houkuttelevana ura- ja oppimispolkuna. Siksi nyt onkin täydellinen hetki tutustua EU-OSHAn OSHVET-hankkeeseen . Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta työturvallisuuden ja...