Kohokohtia

Julkaisujen sarjassa käsitellään tapoja parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta (TTT) rakentamisen ja elintarvikkeiden ostaja- ja toimittajasuhteissa. Siinä esitellään aiheesta uusia tapaustutkimuksia ja suosituksia päättäjille ja ammatinharjoittajille. Raportissa ja aihekohtaisissa katsauksissa tarkastellaan eroja ja yhtäläisyyksiä näillä aloilla. Tärkeimmässä raportissa on...

Työturvallisuuden ja työterveyden ammattilaiset tuovat esiin uudessa muistiossa ennaltaehkäisevien palvelujen etuja ja heikkouksia eri Euroopan maissa. Asiakirjassa on asiantuntijoiden näkökulma ajankohtaiseen keskusteluun sisäisten ja ulkoisten ennaltaehkäisevien palvelujen roolista työsuojelumääräysten noudattamisen varmistamisessa. Siinä kannustetaan kehittämään...

Kaiken kaikkiaan sidosryhmät ovat huomattavan tyytyväisiä EU-OSHAn työhön: 87 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Sidosryhmät arvostavat EU-OSHAn muun muassa työterveyden ja työturvallisuuden hyväksi tekemää työtä. Vastaajista 85–91 prosenttia katsoi, että tämä työ on parantanut tietämystä työterveys- ja työturvallisuusriskeistä ja...

Kehittyneen robotiikan ja tekoälyn käyttö tehtävien automatisoinnissa on yhä yleisempää työpaikoilla EU:ssa. Sen avulla työntekijät voivat delegoida arkisia ja riskialttiita toimintoja pois itseltään turvallisuuden ja taitojen kehittämisen parantamiseksi, mutta siihen liittyy myös haasteita. Niitä ovat esimerkiksi liiallinen riippuvuus automatiikasta, itsenäisen työnhallinnan...

Toukokuun 25.–31. päivänä vietetään syöväntorjunnan viikkoa Euroopassa . EU-OSHA osallistuu viikkoon julkaisemalla täydentävää tutkimusmateriaalia työperäisen syövän torjunnasta. Työntekijöiden altistumista syövän riskitekijöille Euroopassa tarkastelevan kyselytutkimuksen (WES) ensimmäiset tulokset on saatu, ja virasto julkaisee nyt yksityiskohtaisen selvityksen...

Nopeasti muuttuva työelämä asettaa työterveys- ja työturvallisuussäännösten noudattamiselle monia haasteita. Noudattamisen tehostaminen on pitkäaikainen tavoite sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa. EU-OSHA on analysoinut kansallisten strategioiden tilannetta ja työterveys- ja työturvallisuuden vaatimustenmukaisuuden tukemiseksi toteutettuja toimia viidessä eri maassa. Se on juuri...

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tekemässä EU:n laajuisessa ESENER-tutkimuksessa (kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä) tarkastellaan, miten työterveys- ja työturvallisuusriskejä hallitaan käytännössä työpaikoilla Euroopassa. ESENER, johon osallistuu tuhansia yrityksiä ja organisaatioita eri puolilta Eurooppaa, kattaa...

Kestävyyteen tähtäävä kehitys – kuten kiertotalouden tai kestävän sopimustoiminnan edistäminen – voi vaikuttaa suoraan työterveyteen ja -turvallisuuteen. Jotta voidaan varmistaa turvalliset ja terveet työolot Euroopan vihreän siirtymän aikana vuoteen 2040 mennessä, on olennaisen tärkeää sisällyttää työterveys- ja työturvallisuusnäkökohdat vankasti kestävyysaloitteisiin kaikilla...

Yhteistyössä kansallisten yhteyspisteidemme kanssa järjestettävässä Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot -kilpailussa palkitaan kaikentyyppisiä organisaatioita eri puolilta Eurooppaa niiden innovatiivisista lähestymistavoista työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvien käytäntöjen tulisi aktiivisesti ehkäistä digiteknologian käyttöönottoon liittyviä työterveys- ja...

Digitaalinen alustatyö kattaa monenlaisia työpaikkoja ja työntekijöitä, jotka kohtaavat hyvin erilaisia työturvallisuus- ja työterveyshaasteita. Täydennyksenä olemassa oleviin resursseihin, joilla lisätään tietämystä tästä Terveellinen työ -kampanjan painopistealasta, EU-OSHA tarjoaa: infografiikkaa , jossa esitetään yhdellä silmäyksellä faktoja ja numerotietoa, keskeisimpiä...