Kohokohtia

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Puettavat tukirangat eli eksoskeletonit ovat laitteita, joilla voidaan vähentää työn fyysistä kuormittavuutta. Ne voivat olla ratkaisu, kun muista teknisen, organisatorisen tai ergonomisen suunnittelun toimista ei ole riittävästi hyötyä. Niiden käyttö on kuitenkin vielä vähäistä. Ihmiskeskeinen suunnittelu ja biomekaaninen riskinarviointi ovat etusijalla, jotta varmistettaisiin näiden laitteiden myönteinen vastaanotto sekä laajempi käyttö ja tehokkuus tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairauksien) ehkäisyssä.

08/09/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

EU:n alueen työpaikoilla on varmistettava valmiudet tuleviin covid-19-tautiesiintymiin. Ne käsittävät esimerkiksi kattavan rokotesuojan kausi-influenssaa vastaan, mikä on tärkeää etenkin keskeisillä aloilla ja kriittisissä tehtävissä, kuten terveydenhuollon palveluksessa työskentelevillä henkilöillä.

Kausi-influenssan aiheuttaman haitan vähentäminen vaatii koordinointia influenssarokotteiden ottamisen lisäämiseksi jäsenvaltioissa ja ehkäiseviä toimia taudin leviämisen rajoittamiseksi.

03/09/2020

 © EU-OSHA

Terveellinen työ -kampanja vuosille 2020–2022 käynnistyy pian. Sitä ennen eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen edustajille järjestetään yhteistyökumppanien virtuaalitapaaminen, jossa edustajat saavat lisätietoa kampanjasta ja viralliseksi kampanjakumppaniksi ryhtymisen eduista.

Covid-19-pandemian vuoksi tapaaminen järjestetään tällä kertaa verkossa, ja tilaisuuden myötä myös yhteistyökumppaniksi hakemisen hakuaika alkaa. Ryhtymällä viralliseksi kampanjakumppaniksi organisaatiot voivat vaihtaa kokemuksia, levittää tietoa hyvistä käytännöistään ja nostaa profiiliaan.

25/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Työperäisistä vammoista, sairauksista ja kuolemista aiheutuu merkittäviä kustannuksia yksittäisille henkilöille, työnantajille, valtioille ja yhteiskunnalle. Kuinka kustannuksia voitaisiin kuitenkin luotettavasti arvioida?

Saadakseen paremman käsityksen näiden ongelmien aiheuttamasta taloudellisesta haitasta virasto tarkasteli tutkimuksessaan viittä EU:n jäsenvaltiota, jotka käyttivät kahta erilaista tapaa kustannusten arvioimiseen.

18/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Tekoäly ja edistynyt robotiikka muuntuvat enenevässä määrin osaksi normaalia työelämää, ja tällaisella digitaaliteknologialla on yhä suurempi merkitys työturvallisuudelle ja -terveydelle.

Esite digitalisaatiota koskevasta tutkimuksesta on nyt saatavilla useilla eri kielillä. Siinä esitellään digitalisaation tuomia haasteita työturvallisuudelle ja -terveydelle sekä toisaalta mahdollisuuksia, joita digitalisaatio tarjoaa työolojen parantamiseen.

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

Covid-19-pandemian ja ilmastokriisin myötä tarvitaan kiireellisiä maailmanlaajuisia toimia, ja nuorten aktiivinen osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi kansainvälisenä nuorison päivänä 12. elokuuta keskitytään kaikilla yhteiskunnan tasoilla nuorten saamiseen mukaan merkityksellisiin aloitteisiin, joilla vastataan käsillä oleviin haasteisiin.

10/08/2020

© EU-OSHA

Työsuojelubarometri on ensimmäinen datan visualisointityökalu, jossa on ajantasaista tietoa työsuojelun tilasta ja suuntauksista Euroopan maissa.

Työkalussa on neljä indikaattoriryhmää useista työsuojeluaiheista, kuten työsuojeluviranomaisista, kansallisista strategioista, työoloista ja -ehdoista sekä työsuojelutilastoista. Työkalussa voidaan visualisoida ja vertailla tietoja, tuottaa grafiikkaa ja ladata raportteja erityisaiheista.

Voit koota yksityiskohtaista tietoa sisältäviä maakohtaisia raportteja, joista näet yhdellä silmäyksellä tiedot kaikista indikaattoreista.

Pages

Pages