Kohokohtia

12/10/2020
Lighten the Load

EU-OSHAn tuorein kampanja kohdistuu työperäisiin tuki- ja liikuntaelinten (TULE) sairauksiin – ja hyvästä syystä. Kyseiset sairaudet, kuten selkä- ja niskakipu, ovat yleisimpiä työntekijöiden vaivoja Euroopassa.

Kampanja käynnistettiin lehdistötilaisuudessa, johon osallistuivat Euroopan komission jäsen Nicolas Schmit, Saksan työ- ja sosiaaliministeri Hubertus Heil sekä EU-OSHAn johtaja Christa Sedlatschek.

10/10/2020

Lokakuun 10. päivä vietetään vuosittaista maailman mielenterveyspäivää. Mielenterveyden maailmanliiton valitseman tämän vuoden teeman Mental Health for All: Greater Investment – Greater Access tavoitteena on jakaa tietoa mielenterveysongelmista maailmanlaajuisesti sekä tarpeesta lisätä rahoitusta etenkin covid-19-pandemian aikana ja sen jälkeen.

06/10/2020

Tuhannet osallistujat valmistautuvat parhaillaan yhteen työsuojelun alan suurimmista tapahtumista.

Euroopan työsuojeluviikko käynnistää virallisesti Terveellinen työ – kevennä kuormaa -kampanjan, jonka keskiössä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Aiemmin tässä kuussa julkaistulla monikielisellä kampanjasivustolla on runsaasti tietoa kampanjan aiheista sekä kävijöiden käytettävissä olevia julkaisuja, tapaustutkimuksia sekä käytännön työkaluja ja ohjeita.

05/10/2020

Työsuojelun 22. maailmankongressia on jouduttu siirtämään. Sen sijaan 5.–6. lokakuuta 2020 järjestetään virtuaalinen työsuojelua ja covid-19-kriisiä käsittelevä tapahtuma.

Tapahtumassa keskustellaan maailmanlaajuisesta hyvän hallinnon ja vahvan sosiaalisen vuoropuhelun toimintamallista, jolla parannetaan työpaikkojen kriisinsietokykyä ja kestävyyttä. Siinä tarkastellaan myös työsuojelun, liiketoiminnan jatkuvuuden, työllisyyden ja työelämäoikeuksien välisiä suhteita covid-19-pandemian valossa.

25/09/2020

Kielellinen monimuotoisuus on olennainen osa Euroopassa säilytettävää ja vaalittavaa kulttuuriperintöä. Sen vuoksi vuosittain vietetään Euroopan kielten teemapäivää 26. syyskuuta.

Monikielisyys on tärkeä osa myös EU-OSHAn työtä, ja se auttaa tekemään työpaikoista Euroopassa turvallisempia, terveellisempiä ja tuottavampia. Se edistää merkittävästi laajempaa kulttuurienvälisen tietämyksen jakamista ja tehokkaampaa viestien levittämistä.

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Puettavat tukirangat eli eksoskeletonit ovat laitteita, joilla voidaan vähentää työn fyysistä kuormittavuutta. Ne voivat olla ratkaisu, kun muista teknisen, organisatorisen tai ergonomisen suunnittelun toimista ei ole riittävästi hyötyä. Niiden käyttö on kuitenkin vielä vähäistä. Ihmiskeskeinen suunnittelu ja biomekaaninen riskinarviointi ovat etusijalla, jotta varmistettaisiin näiden laitteiden myönteinen vastaanotto sekä laajempi käyttö ja tehokkuus tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairauksien) ehkäisyssä.

Pages

Pages