Kohokohtia

05/08/2020

© EU-OSHA 

EU-OSHAn vuoden 2020 sidosryhmätutkimus tukee positiivista käsitystä viraston myötävaikutuksesta työsuojeluriskejä koskevaan tietämykseen ja ratkaisuihin sekä parantuneeseen työsuojeluun (90 % vastaajista).

Haastatelluista 85 prosenttia pitää viraston valitsemia työsuojelun painopistealueita järkevinä, ja 87 prosenttia vastaajista katsoo viraston työn tuovan lisäarvoa muiden toimijoiden, kuten kansallisten organisaatioiden, tekemälle työlle. Vastaajista 94 prosenttia on hyödyntänyt EU-OSHAn työn tuloksia vähintään yhtä käyttötarkoitusta varten.

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Kroonisia tuki- ja liikuntaelinsairauksia (TULES) sairastavat poliisi, vastaanottovirkailija ja jalkahoitaja keskustelevat kokemuksistaan tutkimuksessa, joka koskee maailmanlaajuisesti yleisintä työntekijöiden terveysongelmaa.

He ovat mukana joukossa tapaustutkimuksia, joissa tutkitaan kroonisista TULE-sairauksista, kuten selkä-, niska-, käsi- tai jalkakivuista, kärsivien työntekijöiden työhönpaluuta tai työssä jatkamista. Tutkimuksista tehdyssä raportissa korostetaan, että TULE-sairauksista kärsivät työntekijät tulisi nähdä voimavarana eikä ongelmallisina.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

Uusi raportti tiivistää EU-OSHAn suuren hankkeen tulokset ja pyrkii lisäämään tietoisuutta biologisille aineille altistumisesta työpaikalla sekä tarjoaa tärkeää tietoa päätöksentekijöille.

Biologisille aineille altistuminen työpaikalla on yhteydessä monenlaisiin terveysongelmiin, muun muassa tartuntatauteihin ja allergioihin. Vaikka ongelma koskee monia eri ammatteja, aihetta ei yleisesti tunneta kovin hyvin.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Ikääntyvä ja määrältään vähenevä työvoima on tiedossa oleva ongelma Euroopassa. Vuoteen 2030 mennessä 55–64-vuotiaiden työntekijöiden osuuden odotetaan olevan työvoimasta vähintään 30 prosenttia. Samaan aikaan monet työntekijät poistuvat työmarkkinoilta paljon ennen eläkeikää.

Turvalliset, terveelliset ja oikeudenmukaiset työolot työuran alusta lähtien ovat keskeisessä asemassa, jotta varmistettaisiin kestävät ratkaisut kielteisen kehityksen pysäyttämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi pitkällä aikavälillä.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Uutiskirjeemme on paras tietolähde kaikille työsuojelualan ammattilaisille, tutkijoille ja myös niille, jotka ovat yleisesti kiinnostuneita työsuojelualaan liittyvästä viimeaikaisesta kehityksestä, EU:n politiikoista ja pyrkimyksistä.

Se antaa ajankohtaista tietoa työsuojelutapahtumista eri puolilla maailmaa sekä EU-OSHAn tiedotuksen ja tutkimustoimien alan lippulaivahankkeista, jotka on suunniteltu parantamaan työsuojelua kaikkien työntekijöiden hyväksi.

Riittävätkö nämä perustelut OSHmail-uutiskirjeen tilaamiseen? Voit saada sen kerran kuukaudessa sähköpostiisi maksutta.

07/07/2020

souce: napofilm.net

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairauksien) torjumiseen työpaikalla on nyt saatavilla kaksi resurssikokoelmaa, joita voidaan käyttää yhdessä.

Keskustelunavaukset TULE-sairauksista työpaikoilla tukevat työpaikalla tai koulutuksen aikana ryhmissä käytäviä keskusteluja. Aineisto sisältää käytännön ohjeita, joilla tuetaan työntekijöiden ja esimiesten välistä toimivaa vuoropuhelua tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvistä ongelmista.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fyysisesti raskas työ, kuten potilastyö, on merkittävä tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairauksien) riskitekijä. Niinpä nämä sairaudet ovatkin yleinen ongelma terveydenhuollon työntekijöillä, joilla selkäkivut ja kivut yläraajoissa ovat yleisesti raportoituja ongelmia. Miten TULE-sairauksia voitaisiin torjua terveydenhuoltoalalla?

Tässä tausta-asiakirjassa luodaan yleiskatsaus TULE-sairauksiin terveydenhuoltoalan työpaikoilla, tarkastellaan riskitekijöitä ja käsitellään tehokkaita toimia TULE-sairauksien ehkäisyyn, vähentämiseen ja hallintaan.

Pages

Pages