Kohokohtia

07/07/2020

souce: napofilm.net

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairauksien) torjumiseen työpaikalla on nyt saatavilla kaksi resurssikokoelmaa, joita voidaan käyttää yhdessä.

Keskustelunavaukset TULE-sairauksista työpaikoilla tukevat työpaikalla tai koulutuksen aikana ryhmissä käytäviä keskusteluja. Aineisto sisältää käytännön ohjeita, joilla tuetaan työntekijöiden ja esimiesten välistä toimivaa vuoropuhelua tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvistä ongelmista.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fyysisesti raskas työ, kuten potilastyö, on merkittävä tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairauksien) riskitekijä. Niinpä nämä sairaudet ovatkin yleinen ongelma terveydenhuollon työntekijöillä, joilla selkäkivut ja kivut yläraajoissa ovat yleisesti raportoituja ongelmia. Miten TULE-sairauksia voitaisiin torjua terveydenhuoltoalalla?

Tässä tausta-asiakirjassa luodaan yleiskatsaus TULE-sairauksiin terveydenhuoltoalan työpaikoilla, tarkastellaan riskitekijöitä ja käsitellään tehokkaita toimia TULE-sairauksien ehkäisyyn, vähentämiseen ja hallintaan.

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Maailmankaupan kasvu viime vuosikymmeninä on johtanut kansainvälisten toimitussuhteiden lisääntymiseen. Tähän on usein liittynyt jäsenvaltioissa ilmennyt suuntaus toimitusketjujen toimintojen ulkoistamiseen.

Tässä tausta-asiakirjassa tarkastellaan toimitusketjusuhteiden nykyisten ja tulevien muutosten työterveydelle ja -turvallisuudelle tuottamia haasteita ja mahdollisuuksia. Asiakirjan laatijat antavat esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja pohtivat jatkotoimia.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Uusi raportti vetää yhteen EU-OSHAn monivuotisen hankkeen havainnot. Hankkeessa perehdytään työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) ehkäisemiseen liittyvään tutkimukseen, linjauksiin ja käytäntöihin. Hankkeen tavoitteena on tukea strategioita tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseen, sillä ne ovat erittäin yleinen työterveysriski eurooppalaisilla työpaikoilla.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

ESENER-tietojen visualisointityökaluun on lisätty viimeisimmät tiedot uusia ja kehittymässä olevia riskejä koskevasta vuoden 2019 ESENER-kyselytutkimuksesta.

Vuosien 2014 ja 2019 ESENER-tutkimuksista saatuja tuloksia voi nyt vertailla ensimmäistä kertaa Euroopan tasolla sekä maa- ja toimialakohtaisesti tai yrityksen koon mukaan.

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Älykkäiden henkilönsuojaimien sanotaan parantavan turvallisuutta ja mukavuutta työpaikoilla entistä parempien materiaalien tai elektronisten komponenttien avulla. Niiden käytölle on kuitenkin esteitä, joihin on löydettävä ratkaisu älykkäiden henkilönsuojaimien ottamiseksi onnistuneesti käyttöön työpaikoilla Euroopassa. Asiaa käsittelevässä uudessa tausta-asiakirjassa tarkastellaan tämän uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja sen riskitekijöitä.

01/06/2020

© EU-OSHA

Työsuojelubarometri on ensimmäinen datan visualisointityökalu, jossa on ajantasaista tietoa työsuojelun tilasta ja suuntauksista Euroopan maissa.

Työkalussa on neljä indikaattoriryhmää useista työsuojeluaiheista, kuten työsuojeluviranomaisista, kansallisista strategioista, työoloista ja -ehdoista sekä työsuojelutilastoista. Työkalussa voidaan visualisoida ja vertailla tietoja, tuottaa grafiikkaa ja ladata raportteja erityisaiheista.

Työsuojelubarometria päivitetään säännöllisesti uusilla indikaattoreilla, tiedoilla ja ominaisuuksilla.

Pages

Pages