Kohokohtia

Lue toimintapoliittinen katsauksemme saadaksesi tietoa siitä, miten viimeaikaiset poliittiset aloitteet vaikuttavat alustatyöntekijöiden työturvallisuuteen ja -terveyteen. Siinä tarkastellaan erilaisia ratkaisuja, joita on otettu käyttöön Euroopan unionissa ja sen ulkopuolisissa maissa, sekä Fairwork-hankkeen kaltaisia aloitteita . EU:ssa on yli 28 miljoonaa alustatyöntekijää...

Teknologiat, jotka avustavat esimerkiksi robottien muodossa potilaiden nostamisessa ja siirtämisessä, ja tekoälypohjaiset järjestelmät, jotka avustavat lääkäreitä diagnosoinnissa, voivat vähentää fyysisiä ja psykososiaalisia työturvallisuus- ja työterveysriskejä. Ne auttavat vähentämään niin fyysistä väsymystä ja työmäärää kuin stressiä. Teknologiat voivat kuitenkin vaikuttaa...

Julkaisujen sarjassa käsitellään tapoja parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta (TTT) rakentamisen ja elintarvikkeiden ostaja- ja toimittajasuhteissa. Siinä esitellään aiheesta uusia tapaustutkimuksia ja suosituksia päättäjille ja ammatinharjoittajille. Raportissa ja aihekohtaisissa katsauksissa tarkastellaan eroja ja yhtäläisyyksiä näillä aloilla. Tärkeimmässä raportissa on...

Työturvallisuuden ja työterveyden ammattilaiset tuovat esiin uudessa muistiossa ennaltaehkäisevien palvelujen etuja ja heikkouksia eri Euroopan maissa. Asiakirjassa on asiantuntijoiden näkökulma ajankohtaiseen keskusteluun sisäisten ja ulkoisten ennaltaehkäisevien palvelujen roolista työsuojelumääräysten noudattamisen varmistamisessa. Siinä kannustetaan kehittämään...

Kaiken kaikkiaan sidosryhmät ovat huomattavan tyytyväisiä EU-OSHAn työhön: 87 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Sidosryhmät arvostavat EU-OSHAn muun muassa työterveyden ja työturvallisuuden hyväksi tekemää työtä. Vastaajista 85–91 prosenttia katsoi, että tämä työ on parantanut tietämystä työterveys- ja työturvallisuusriskeistä ja...

Kehittyneen robotiikan ja tekoälyn käyttö tehtävien automatisoinnissa on yhä yleisempää työpaikoilla EU:ssa. Sen avulla työntekijät voivat delegoida arkisia ja riskialttiita toimintoja pois itseltään turvallisuuden ja taitojen kehittämisen parantamiseksi, mutta siihen liittyy myös haasteita. Niitä ovat esimerkiksi liiallinen riippuvuus automatiikasta, itsenäisen työnhallinnan...

Toukokuun 25.–31. päivänä vietetään syöväntorjunnan viikkoa Euroopassa . EU-OSHA osallistuu viikkoon julkaisemalla täydentävää tutkimusmateriaalia työperäisen syövän torjunnasta. Työntekijöiden altistumista syövän riskitekijöille Euroopassa tarkastelevan kyselytutkimuksen (WES) ensimmäiset tulokset on saatu, ja virasto julkaisee nyt yksityiskohtaisen selvityksen...

Nopeasti muuttuva työelämä asettaa työterveys- ja työturvallisuussäännösten noudattamiselle monia haasteita. Noudattamisen tehostaminen on pitkäaikainen tavoite sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa. EU-OSHA on analysoinut kansallisten strategioiden tilannetta ja työterveys- ja työturvallisuuden vaatimustenmukaisuuden tukemiseksi toteutettuja toimia viidessä eri maassa. Se on juuri...

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tekemässä EU:n laajuisessa ESENER-tutkimuksessa (kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä) tarkastellaan, miten työterveys- ja työturvallisuusriskejä hallitaan käytännössä työpaikoilla Euroopassa. ESENER, johon osallistuu tuhansia yrityksiä ja organisaatioita eri puolilta Eurooppaa, kattaa...

Kestävyyteen tähtäävä kehitys – kuten kiertotalouden tai kestävän sopimustoiminnan edistäminen – voi vaikuttaa suoraan työterveyteen ja -turvallisuuteen. Jotta voidaan varmistaa turvalliset ja terveet työolot Euroopan vihreän siirtymän aikana vuoteen 2040 mennessä, on olennaisen tärkeää sisällyttää työterveys- ja työturvallisuusnäkökohdat vankasti kestävyysaloitteisiin kaikilla...