Kohokohtia

Toukokuun 25.–31. päivänä vietetään syöväntorjunnan viikkoa Euroopassa . EU-OSHA osallistuu viikkoon julkaisemalla täydentävää tutkimusmateriaalia työperäisen syövän torjunnasta. Työntekijöiden altistumista syövän riskitekijöille Euroopassa tarkastelevan kyselytutkimuksen (WES) ensimmäiset tulokset on saatu, ja virasto julkaisee nyt yksityiskohtaisen selvityksen...

Nopeasti muuttuva työelämä asettaa työterveys- ja työturvallisuussäännösten noudattamiselle monia haasteita. Noudattamisen tehostaminen on pitkäaikainen tavoite sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa. EU-OSHA on analysoinut kansallisten strategioiden tilannetta ja työterveys- ja työturvallisuuden vaatimustenmukaisuuden tukemiseksi toteutettuja toimia viidessä eri maassa. Se on juuri...

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tekemässä EU:n laajuisessa ESENER-tutkimuksessa (kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä) tarkastellaan, miten työterveys- ja työturvallisuusriskejä hallitaan käytännössä työpaikoilla Euroopassa. ESENER, johon osallistuu tuhansia yrityksiä ja organisaatioita eri puolilta Eurooppaa, kattaa...

Kestävyyteen tähtäävä kehitys – kuten kiertotalouden tai kestävän sopimustoiminnan edistäminen – voi vaikuttaa suoraan työterveyteen ja -turvallisuuteen. Jotta voidaan varmistaa turvalliset ja terveet työolot Euroopan vihreän siirtymän aikana vuoteen 2040 mennessä, on olennaisen tärkeää sisällyttää työterveys- ja työturvallisuusnäkökohdat vankasti kestävyysaloitteisiin kaikilla...

Yhteistyössä kansallisten yhteyspisteidemme kanssa järjestettävässä Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot -kilpailussa palkitaan kaikentyyppisiä organisaatioita eri puolilta Eurooppaa niiden innovatiivisista lähestymistavoista työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvien käytäntöjen tulisi aktiivisesti ehkäistä digiteknologian käyttöönottoon liittyviä työterveys- ja...

Digitaalinen alustatyö kattaa monenlaisia työpaikkoja ja työntekijöitä, jotka kohtaavat hyvin erilaisia työturvallisuus- ja työterveyshaasteita. Täydennyksenä olemassa oleviin resursseihin, joilla lisätään tietämystä tästä Terveellinen työ -kampanjan painopistealasta, EU-OSHA tarjoaa: infografiikkaa , jossa esitetään yhdellä silmäyksellä faktoja ja numerotietoa, keskeisimpiä...

EU-OSHA korostaa työturvallisuuden ja työterveyden ylläpidon merkitystä ja osallistuu Marrakeshissa 34:nteen työterveyden kansainväliseen ICOH-kongressiin (International Congress on Occupational Health). EU-OSHA analysoi symposiumissa työterveyden ja -suojelun tilaa Euroopassa ja keskustelee tuloksista, jotka on saatu kyselytutkimuksesta työntekijöiden altistumisesta syövän...

Maailman työturvallisuus- ja -terveyspäivänä muistutetaan kaikkien oikeudesta turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Vuonna 2024 päivä keskittyy siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa työturvallisuuteen ja -terveyteen . EU-OSHA on sitoutunut tutkimaan ilmastonmuutoksen ja sopeutumistoimien vaikutuksia työntekijöiden työterveyteen ja -turvallisuuteen ja tarjoamaan...

Työskentely turvallisessa ympäristössä ja laatuaika perheen kanssa saattavat vaikuttaa etuoikeuksilta. EU:ssa nämä oikeudet kuuluvat kuitenkin kaikille työntekijöille. Työntekijän hyvinvointi on yksi EU:n prioriteeteista ja siihen kuuluvat muun muassa viikoittaisen työajan rajoittaminen 48 tuntiin sekä riittävän vapaa-ajan takaaminen lepoa ja yksityiselämään keskittymistä...

Digitalisaatio muuttaa työpaikkoja, ja tekoälyyn perustuvasta henkilöstöjohtamisen teknologiasta on tullut työturvallisuuden ja -terveyden painopistealue . Uusimmassa tausta-asiakirjassamme tarkastellaan tekoälyn ja kehittyvän henkilöstöjohtamisdynamiikan välistä suhdetta ja analysoidaan patenttitietojen avulla tekoälyyn perustuvia johtamisen teknologioita, niiden suunniteltuja...