Kohokohtia
12/08/2020

Nuorten osallistaminen vuoden 2020 kansainvälisen nuorison päivän keskiössä

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

Covid-19-pandemian ja ilmastokriisin myötä tarvitaan kiireellisiä maailmanlaajuisia toimia, ja nuorten aktiivinen osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi kansainvälisenä nuorison päivänä 12. elokuuta keskitytään kaikilla yhteiskunnan tasoilla nuorten saamiseen mukaan merkityksellisiin aloitteisiin, joilla vastataan käsillä oleviin haasteisiin.

EU-OSHA osallistuu tähän työhön vaalimalla terveellisten työpaikkojen kulttuuria, mikä on välttämätöntä nuorten työntekijöiden terveyden turvaamiseksi, ja edistämällä työterveysvalmiuksia ja kestävää työelämää.

Virasto haluaa auttaa niitä 120 miljoonaa nuorta, jotka vuosittain tulevat työikäisiksi, tuomalla saataville heille suunnattua tietoa työturvallisuudesta ja -terveydestä.

Tutustu työterveyttä, -turvallisuutta ja nuoria työntekijöitä koskevaan osioon.

Lue yhteenveto seminaarista, jonka aiheena oli lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinten terveys.

Napo-elokuvien ja Napo työpaikalla -resurssien avulla voidaan lisätä tietoutta tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja avata keskusteluja niistä nuorten työntekijöiden kanssa.

Lue lisää tämän vuoden kansainvälisen nuorison päivän teemasta ja tapahtumista.