Oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön: tehdään siitä totta!

Image

Oikeudenmukaiset työolot ja tehokas sosiaalinen suojelu kuuluvat Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeisiin periaatteisiin. Pilarilla ja siihen liittyvällä toimintasuunnitelmalla suojellaan ihmisiä työelämässä ja työnhaun aikana sekä kaikissa heidän uransa ja yksityiselämänsä vaiheissa. Sen tukemiseksi äskettäin käynnistetyllä Euroopan komission johtamalla Tehdään siitä totta! -kampanjalla pyritään vahvistamaan sosiaalisia oikeuksia ja parantamaan kaikkien kansalaisten elämää konkreettisilla elämän osa-alueilla, joita ovat esimerkiksi osaaminen, perhe, tulot, tasa-arvo ja työ.

Komissio pyrkii luomaan lisää työpaikkoja sekä torjumaan eriarvoisuutta ja sosiaalista syrjäytymistä varmistamalla, että kaikilla on mahdollisuus saada laadukasta työtä ja koulutusta. EU-OSHA osallistuu toimintasuunnitelman toteuttamiseen asettamalla maksuttomasti saataville sen vuorovaikutteiset online-riskinarviointityökalut (OiRA), jotka auttavat yrityksiä noudattamaan kansallista työturvallisuus- ja työterveyslainsäädäntöä.

Inspiroidu menestystarinoista, tutustu hyödyllisiin välineisiin ja kuule tulevista tapahtumista omassa maassasi. Turvallisuus ja terveys ovat etusijalla!

Tutustu työelämää koskeviin resursseihin ja materiaaleihin

Tämä kampanja on yhdenmukainen myös Euroopan osaamisen teemavuoden tavoitteiden kanssa

 

#MakeItWork #SocialRights