Maailman mielenterveyspäivä: tutustu verkkosivustomme uuteen osioon, joka käsittelee psykososiaalisia riskejä ja mielenterveyttä työssä!

Image

© WHO

Yhdistetään voimamme Maailman mielenterveyspäivänä ja luodaan terveempi ja kannustavampi työympäristö kaikille! Vuosittain 10. lokakuuta vietettävän päivän tämänvuotinen tunnuslause meidän mielemme, meidän oikeutemme korostaa, että mielenterveys on perustavanlaatuinen ihmisoikeus, joka koskee kaikkia. 

Laadukas työ voi edistää mielenterveyttä. Noin 27 prosenttia työntekijöistä kertoo kokevansa työstä johtuvaa stressiä, masennusta tai ahdistusta tai sanoo työn pahentaneen sitä. Sellaiset seikat, kuten raskas työtaakka, ohjauksen puute, työn epävarmuus tai häirintä ovat ehkäistäviä psykososiaalisia riskitekijöitä.

Jos haluat perehtyä aiheeseen lähemmin, tutustu uuteen verkko-osioon, joka teema on psykososiaaliset riskit ja mielenterveys. Osiossa esitellään EU-OSHAn tutkimushanke (2022–2025), jonka tavoitteena on tarjota tietoa päätöksentekoa, ennaltaehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä varten. Tutkimuksessa keskitytään faktoihin ja lukuihin, toimintamallien ja käytäntöjen hallintaan, ohjeisiin ja välineisiin, käsityksiin väkivallan poistamisesta ja työhönpaluuta tukeviin lähestymistapoihin ottaen kaikessa huomioon monimuotoisuuden ja haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät.

Euroopan komissio järjestää päivän kunniaksi konferenssin Brysselissä: EU:n hyvää mielenterveyttä painottava lähestymistapa, joka koskee kaikkia, joka tukee kokonaisvaltaista lähestymistapaa mielenterveyteen.