Maailman syöpäpäivänä 2023 keskitytään työperäisiin syöpiin

Image

© UICC

Maailman syöpäpäivänä, jota vietetään vuosittain 4. helmikuuta, kannustetaan vähentämään syövän aiheuttamaa taakkaa maailmanlaajuisesti suhtautumalla siihen tiedostavasti ja ryhtymällä vastatoimiin. EU-OSHA on sitoutunut määrätietoisesti torjumaan syöpää, joka on tärkein työperäisten kuolemien syy EU:ssa.

Osana tätä työtä tässä kuussa saadaan päätökseen EU-OSHAn kenttätyöosuus työntekijöiden altistumistutkimuksessa, jossa tunnistetaan syövän työperäisiä riskitekijöitä. Ensimmäisiä tuloksia julkistetaan myöhemmin tänä vuonna. Kyselytutkimuksen tavoitteena on tarjota tietoa, jotta vaarallisilta aineilta suojauduttaisiin paremmin ja edistettäisiin EU:n lainsäädännön ajantasaistamista.

Lue EU-OSHAn tiedote Syöpää aiheuttavat aineet työpaikalla. Tutustu myös monikielisiin tiedotteisiin työpaikan syöpää aiheuttavista aineista ja niille altistumisen prosesseista syöpää aiheuttavia aineita koskevassa etenemissuunnitelmassa. Se on aloite, jota EU-OSHA tukee aktiivisesti.

Katso hiljattain tehty Napo-elokuva näkymättömistä tappajista, jossa valistetaan tuotantoprosesseissa syntyvistä syöpää aiheuttavista aineista ja niille altistumisen ehkäisemisestä.

Lue lisää Maailman syöpäpäivästä ja kampanjatoimista puutteiden korjaamiseksi syövän hoidossa.