Työskenteletkö kotoa käsin? Pysy terveenä ja työskentele turvallisesti ja OiRAn avulla

Image

© EU-OSHA

Etätyö pandemian jälkeen on hyvin yleistä. Uusi vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu (OiRA) auttaa nyt sekä työnantajia että etätyöntekijöitä tekemään työtiloista kotona turvallisempia ja terveellisempiä 

Etätyön OiRA-työkalu ei ole toimialakohtainen. Yrityksen toimialaan katsomatta se on helppo ottaa käyttöön. Työkalu tukee työnantajia antamalla niille riskilausuntoja toimintamallin perusteella. Etätyöntekijöitä työkalu puolestaan tukee toimittamalla heille turvallisuus- ja terveysaiheisia vinkkejä, joiden aiheita ovat esimerkiksi työpaikan organisointi, työympäristö, työpiste ja etätyön psykososiaaliset riskit.

Työkalu voidaan yhdistää olemassa oleviin EU:n alakohtaisiin OiRA-työkaluihin. Kansalliset OiRA-kumppanit voivat myös mukauttaa sitä eri maiden ja alojen tarpeisiin. 

Työskenteleekö alaisuudessasi etätyöntekijöitä? Teetkö etätyötä kotoa käsin? 

Käytä etätyön OiRA-työkalua ja auta meitä kehittämään sitä.

Lue, miten OiRA auttaa yrityksiä ehkäisemään työterveys- ja työturvallisuusriskejä.