Kohokohtia
29/11/2018

Työskentely digitaalisessa tulevaisuudessa – turvallisuus ja terveys vuonna 2025

Työn digitalisaation lisääntymistä ja siihen liittyviä työsuojeluhaasteita käsittelevän Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ennakointihankkeen lopputulokset ovat nyt saatavilla juuri julkaistussa raportissa. Tekoäly, yhteistyörobotit, virtuaalitodellisuus ja vahvennettu todellisuus, verkkoalustat ja muut innovaatiot muuttavat ihmisten työskentelytapoja.

Robotiikan ja automaation ansiosta työskentely perinteisissä vaarallisissa ympäristöissä ei ole niin todennäköistä kuin ennen. Työperäinen stressi ja ergonomiset riskit kuitenkin todennäköisesti lisääntyvät uusien suuntausten vuoksi. Näitä suuntauksia ovat muun muassa uudenlaiset ihmisen ja koneen väliset rajapinnat, verkossa tehtävän ja liikkuvan työn lisääntyminen, työntekijöiden seuranta ja valvonta algoritmeilla, työ- ja yksityiselämän rajan hämärtyminen ja työpaikan vaihtaminen entistä useammin.

Lue lehdistötiedote

Lataa ennakointiraportti ja sen tiivistelmä, joissa käsitellään digitalisaatioon liittyviä uusia ja kehittyviä työsuojeluriskejä vuoteen 2025 mennessä

Tutustu skenaariopiirroksiin, joista saat nopeasti käsityksen siitä, miten digitalisaatio voi vaikuttaa työsuojelun tulevaisuuteen

Lisätietoa tieto- ja viestintätekniikan ja työn digitalisaation kehityksestä