Toimintarajoitteiset työntekijät ja työterveys ja -turvallisuus: uusi aihekohtainen verkko-osio nyt saatavilla!

Image

© pressmaster- stock.adobe.com

EU:n 42,8 miljoonasta työikäisestä toimintarajoitteisesta henkilöstä vain noin puolet on tällä hetkellä työssä. Työpaikoilla on ratkaisevan tärkeää edistää hyvää terveyttä ja tukea toimintarajoitteisten henkilöiden pääsyä työmarkkinoille tai työmarkkinoille paluuta sekä pysymistä työelämässä.

Euroopan komission vammaisten henkilöiden työllisyyspaketilla pyritään varmistamaan toimintarajoitteisten henkilöiden tasavertainen pääsy työmarkkinoille. EU-OSHA on mukana auttamassa tarjoamalla asiaankuuluvia tietoja ja resursseja.

Tutustuuuteen vammaisia työntekijöitä käsittelevään verkko-osioon ja perehdy laajaan resurssikokoelmaan OSHwikin artikkelissa Ill health, disability, employment and return to work.

Monimuotoisen työvoiman huomioon ottaminen on välttämätöntä turvallisempien ja terveempien työpaikkojen edistämisessä!