Kohokohtia
06/05/2020

Työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet: miksi ne ovat edelleen niin yleisiä ja mitä voidaan tehdä työntekijöiden ja yritysten suojelemiseksi?

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

EU-OSHAn viimeisimmissä tutkimuksissa on selvitetty, miksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yhä edelleen merkittävä työsuojelun huolenaihe työpaikoilla Euroopassa, vaikka sairauksia on pyritty aktiivisesti ehkäisemään lainsäädännöllisin toimenpitein.

EU-OSHAn uudessa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan uusien ja kehittyvien työ- ja liikuntaelinsairauksien riskejä ja suuntauksia, puutteita nykyisissä ehkäisystrategioissa ja sitä, miten ehkäisyn lähestymistapoja voitaisiin parantaa. Se on osa laajempaa hanketta, jossa analysoidaan nykyisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn toimintalinjoja, ohjelmia ja välineitä. Hanketta täydentävät kuudessa Euroopan maassa tehdyt tapaustutkimukset, jotka osoittavat, että näyttöön perustuvat kokonaisvaltaiset lähestymistavat ovat keskeinen tekijä työpaikan riskien tehokkaassa ehkäisyssä.

Työ on osa monivuotista tutkimustyötä, jolla pyritään tukemaan työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyä ja hallintaa jakamalla luotettavaa tietoa ja ohjeita päättäjille, kansallisille viranomaisille, työnantajille ja alakohtaisille järjestöille. Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi myös EU-OSHAn vuosien 2020–2022 Terveellinen työ -kampanjassa Työn keventämisen keinot käyttöön!.

Lue kirjallisuuskatsaus ja yhteenveto, tutustu tapaustutkimuksiin kuudesta maasta ja toimintalinjoja koskeviin 25 esimerkkitapaukseen