Kohokohtia
12/03/2020

Työperäiset TULE-sairaudet: uudessa tiivistelmäraportissa täydennetään EU:n havaintoja kansallisilla tiedoilla

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Tämä uusin tiivistelmäraportti on osa EU-OSHAn laajempaa hanketta, jossa analysoidaan kansallisia ja eurooppalaisia tietoja työperäisistä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista (TULE-sairaudet). Raportissa tutkitaan TULE-sairauksien esiintyvyyttä ja laajuutta, niihin liittyviä riskitekijöitä, niiden vaikutusta terveyteen ja ennaltaehkäisyä työpaikalla.

Tässä julkaisussa täydennetään EU:n tason havaintoja kansallisilla tiedoilla kymmenestä maasta (Tanskasta, Saksasta, Espanjasta, Ranskasta, Italiasta, Unkarista, Alankomaista, Itävallasta, Suomesta ja Ruotsista). Jakamalla kansallisia tietoja EU:n tasolla EU-OSHA auttaa parantamaan päätöksentekijöiden, työterveys- ja työturvallisuusasiantuntijoiden ja yleisesti kansallisten viranomaisten tietämystä TULE-sairauksista.

Tutustu tiivistelmäraporttiin ja kaikkiin julkaisuihin työperäisistä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista, niiden esiintyvyydestä, kustannuksista ja niihin liittyvistä väestötiedoista EU:ssa

Tutustu myös OSHwikin TULE-sairauksia käsittelevään osioon