EU-OSHAn uudeksi pääjohtajaksi nimitettiin William Cockburn Salazar

Image

© EU-OSHA

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolla on ilo ilmoittaa, että viraston hallintoneuvosto on nimittänyt William Cockburn Salazarin EU-OSHAn uudeksi pääjohtajaksi. William on työskennellyt työterveyden ja -turvallisuuden parissa jo monien vuosien ajan, ja nyt hän pystyy hyödyntämään laajaa kokemustaan ja runsasta asiantuntemustaan uudessa tehtävässään. Hän saa viraston johtoonsa hetkellä, jona maailmanlaajuinen työelämä on muuttumassa merkittävästi uuden teknologian, etätyöjärjestelyjen ja työllisyyden muuttuvien rakenteiden myötä. 

Uusi pääjohtaja kommentoi nimitystään seuraavasti: ”On suuri kunnia johtaa EU-OSHAa, joka edistää myönteistä riskinehkäisykulttuuria työpaikoilla ympäri Eurooppaa. Päivittäin tapahtuu noin kymmenen kuolemaan johtavaa työtapaturmaa ja 600 työperäisestä sairaudesta johtuvaa kuolemantapausta. Tämä pysäyttävä määrä on kolkko muistutus siitä, että tekemistä on vielä paljon ja että kaikilla on oikeus työskentely-ympäristöön, jossa työntekijän turvallisuus, terveys ja hyvinvointi ovat etusijalla. Olen innoissani siitä, että pääsen myötävaikuttamaan tämän tavoitteen saavuttamiseen Bilbaossa työskentelevän henkilöstön kanssa.”

Virasto vahvistaa tulevalla pääjohtajakaudella yhteistyötä jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten, EU:n toimielinten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa, jotta työterveyttä ja työturvallisuutta voidaan edistää Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tätä tehtävää toteutetaan hallintoneuvoston strategisessa ohjauksessa EU-OSHAn sitoutuneiden ammattilaisten ryhmän, kansallisten koordinointikeskusten ja niiden kansallisen tason kolmikantaverkoston kanssa.

Lisätietoapääjohtajasta.

LisätietoaEU-OSHAn hallinnosta